Journalistiek en Publiciteit

Over Peter Urbanus

Peter Urbanus is geboren in Vlissingen in 1967.

Hij volgde de school voor journalistiek te Zwolle en studeerde in 1997 af in de richting geschreven pers.

Na afronding van deze studie en vele plezierige jaren, keerde hij spoorslags terug naar Zeeland, al bleef hij in Goes steken. Daar beviel het eigenlijk ook wel. Kapelle beschouwt hij als de oostgrens van zijn habitat.


Sinds 2000 bekwaamt hij zich in journalistiek, communicatie en de Nederlandse taal in de breedste zin van het woord. Nuchter, degelijk, evenwichtig, beschouwend, maar soms ook opiniërend. Niet bang om te zeggen dat de keizer geen kleren draagt.


Schrijven, taal  en communicatie zijn niet alleen zijn werk en bron van inkomsten, maar ook een grote liefhebberij. Hij is er eigenlijk nooit echt klaar mee. Ook dialecten en cultuuruitingen mogen zich in zijn grote belangstelling verheugen. Evenals muziek, maar dat is wat anders.