Journalistiek en Publiciteit

Opdrachtgevers en specialismen


In de loop der jaren heeft Urbani Journalistiek en Publiciteit zich ontwikkeld in enkele vakgebieden in het bijzonder:


Natuur, milieuzorg, waterbeheer, logistiek en infrastructuur in de breedste zin van het woord. Zodoende weet ik goed de weg bij waterschappen, bestuur, waterbeheerders en gespecialiseerde bedrijven in zowel Nederland als Vlaanderen.


Deze artikelen en interviews zijn verschenen in het civiel-/milieutechnisch vakblad Land+Water en Portnews van Zeeland Seaports.

Daarnaast heeft  Urbani Journalistiek en Publiciteit twee boekjes voor de Milieureeks van de provincie Zeeland geschreven, getiteld ‘Gas Terug’ en ‘Blauwe aarde en teer de grond uit’.